onsdag 15. februar 2012

Idèdugnad

I dag er det idèdugnad på Reisafjord Hotell med 26 påmeldte fra bibliotekene, skolene og barnehagene i fem kommuner. Her begynner vi å legge grunnlaget for samarbeidsrutiner mellom institusjonene. Dette blir en spennende dag!

tirsdag 7. februar 2012

Barnebokforum i Nord-Troms

Fredag 27. januar ble det gjennomført et smått historisk barnebokforum i Nord-Troms. Foreleserne var i Oslo og Manndalen mens tilhørerne var sprett over hele nordfylket.

Les mer og se bilder på bloggen til Nord-Tromsbibliotekene
Dette er bloggen til prosjektet Framtidas kunnskapsarena.

Målet for prosjektet er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena.

Det etablerte biblioteksamarbeidet mellom de seks kommunene i Nord-Troms ønsker å styrke og kvalitetssikre samarbeidet med felles koordinator. Oppretting av studiebibliotek for voksne som tar utdanning har vært en suksess, og må videreutvikles.


Gjennom samarbeidet med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra vil bibliotekene i regionen legge til rette for læring og være kunnskaps- og læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet. Med utgangspunkt i vår bibliotekplan og målene i Kunnskapsløftet i skolen, skal vi heve kvaliteten på bibliotektjenesten til målgruppen. Målet er at alle barn og unge skal få det samme tilbudet fra biblioteket i hele Nord-Troms uansett i hvilken kommune de bor i.