onsdag 14. mars 2012

Skolebibliotekets aktive rolle i det pedagogiske arbeidet.

Dette er tema for dagens kurs for lærere i 5.klasse og bibliotekansatte i Olderdalen. Trur dette blir spennende og bra! Kommer tilbake med informasjon om dagens forløp. Enn så lenge sier jeg vel møtt og lykke til alle sammen!

Idèdugnad for Framtidas kunnskapsarena

15.02. hadde vi idèdugnad hvor fem av de seks Nord- Tromskommunene deltok. Her blei det delt idèer for hvordan den enkelte kommune kan jobbe for å nå måla i prosjektet. Dagen var fyllt av energi og positive tanker. Det synes som om både bibliotekene, skolene og barnehagene har lyst til, og ser nytten av dette sammarbeidet. Her jobbes det ivrig på kommuneplan.


http://www.flickr.com//photos/67294484@N08/tags/idedugnads%C3%B8rkjosen/show/