onsdag 18. desember 2013


Prosjektet Framtidas kunnskapsarena

ønsker deg en riktig god jul og godt nyttår!

tirsdag 1. oktober 2013

Les for svingende 2013!


Bibliotekene i Nord-Troms har i sommer invitert barn i alderen 8 og 12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2013!
Hensikten med kampanjen er å bidra til leseaktivitet gjennom en lang sommerferie ved å fokusere på lystlesing og leseglede. I løpet av sommerferien har barna lest fem bøker. Titlene på bøkene ble skrevet ned på lesekortet som ble levert inn på biblioteket i begynnelsen av september.

Bibliotekene i Nord-Troms har samarbeidet med skolene i regionen for å få ut det glade budskap. Vi ser at samspill med skolene og at foreldrene har fulgt opp på hjemmebane har gitt suksess.

I Skjervøy, i Nordreisa og Kvænangen ble alle de som leverte inn lesekortene invitert på Bokfest. Det ble delt ut diplomer, armbånd og det ble trukket gevinster. Bokfesten ble avsluttet med pizza og saft.

onsdag 12. juni 2013

Les for svingende - lesekampanje for deg mellom 8 og 12 år

Bibliotekene i Nord-Troms inviterer deg mellom 8 og 12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2013!

Det du må gjøre er å lese fem bøker i løpet av sommerferien.
Påmeldingssted: biblioteket.

Du får et lesekort når du melder deg på
- i løpet av sommerferien skal du lese fem bøker som du skriver ned på lesekortet.
Alle som deltar får diplom og overraskelse på en bibliotekkosekveld til høsten.

Kampanjen starter mandag 3. juni og avsluttes fredag 30. august.
Husk: lesekortet må leveres inn på biblioteket innen mandag 2. september.


Meld deg på kampanjen!

Lesekampanjen Les for svingende 2013 er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune

Åttendeklassinger møtte Endre Lund EriksenMandag 10. juni prøvde vi ut noe nytt i Nord-Troms - forfatterbesøk via lydbilde.
Forfatteren satt i Tromsø og elevene satt i sin hjemkommune i Nord-Troms.

Åttendeklassingene opplevde engasjert litteraturformidling. Forfatteren snakka om bøkene sine, leste utdrag og til slutt svarte han på spørsmål. For denne aldersgruppa fungerte "lydbildemøte"  veldig bra. En fin erfaring å ha med videre i prosjektet og en positiv opplevelse for alle sammen.

mandag 27. mai 2013

Paaskiviikko på kultur- og bibliotekbussen i uke 21 og 22

Bibliotekene i Nord-Troms har i samarbeid med Halti kvenkultursenter startet oppvarmingen til Paaskiviikko 2013. Vi har laget et språkarrangement til 5- klassingene i Nord-Troms. Siden vi ikke har kapasitet til å rekke ut til alle skolene i år, vil de som ikke fikk plass på årets turnè få tilbud til neste år:-)

Skolene i Nordreisa, Kåfjord og Lyngen har fått sine besøk i forrige uka.

Storfjord kommune:
Dato: mandag 27. mai
Skibotn skole: kl. 10.20-11.05
Hatteng skole: kl 12.05-13.00

Kvænangen kommune:
Dato: onsdag 29. mai
Burfjord kl. 10.00 - 10.45
Kjækan kl. 11.30 - 12.15

Skjervøy kommune:
Dato: torsdag 30. mai
Skjervøy barneskole: gruppe 1: kl. 8.30 - 9.15
Skjervøy barneskole: gruppe 2: kl. 9.15 - 10.00
Arnøy:
Årviksand: kl. 11.45 - 12.30
(Arnøyhamn skole er invitert til Årviksand)

tirsdag 21. mai 2013

BOKkOFFERT


Bibliotekene i Nord-Troms jobber kontinuerlig med å utvikle bibliotektilbudet til alle barn og unge i regionen.

Bokkoffert er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena som er rettet mot barnehager og skoler.
 
Det startet med et felles kurs for bibliotek, barnehage- og skoleansatte i regionen, bokkofferter i arbeid med språkstimulering. Kurset var fra prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon-arrangemet-formidling, som er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og østfold fylkesbibliotek.

Les mer på deres nettside:

bibliokurs.wordpress.com/2012/03/02/info-om-kurs-3


Prosjektet har laget en koffert til hver kommune. Noen kommuner har fått bokkoffert av Bø og Bæ i skogen av Olof og Lena Landstrøm, mens andre har fått Geitekillingen som kunne tele til ti av Alf prøysen.  Men også bibliotekene og barnehagene lager bokkofferter - for dette er artig.

Målsettingen er å skape leselyst og leseglede. Begrepslæring står sentralt i arbeidet med bokkoffertene. Det er en praktisk innøving av ord og begreper. 

Kommunalt samarbeid
Biblioteket samarbeider med barnehagene og skolene i sin kommune. Bibliotekene låner ut bokkofferter til barnehager og skoler. Bibliotekene tar vedlikeholdet av koffertene og lånetiden er 2 måneder. Viktig med lang lånetid slik at de har god tid til å bruke kofferten.


 
BOKKOFFERT
Høytlesing
Leseglede
Lesestimulering
Språkutvikling
Begrepslæring

tirsdag 19. mars 2013

IBBY barnebokforum 2011 og 2012


Prosjektet har i samarbeid med Troms fylkesbibliotek arrangert
IBBY Norsk Barnebokforum 2011 og 2012.

Kurset ble overført alle Nord-Tromskommunene via lydbilde.

 foto: Kåfjord bibliotek
 
Barnebokforum er en presentasjon av året barne- og ungdomsbøker formidlet av dyktige formidlere. Bibliotekene hadde i forkant laget utstilling av bøker som ble presentert. Det var lagt inn pauser slik at man i mellom hver foredragsbolke kunne gå ut i biblioteket å se på bøkene, og nye tilhørere kunne komme inn. Det var også lagt opp slik at det var greit for lærere å gå fra en time og komme tilbake å ha en annen time.

Tidligere var det slik at det kun var bibliotekansatte fra Nord-Troms som dro til Tromsø for å delta på IBBY. IBBY Barnebokforum er nå blitt arrangert to ganger i Nord-Troms via lydbilde med god respons.
 
IBBY 2011 ble arrangert i januar 2011 med 80 deltakere og IBBY 2012 ble arrangert i desember med over 90 deltakere. Alle skoler, barnehager og bibliotek i regionen var invitert med.

Dette håper vi blir et årlig arrangement

Denne form for kompetanseheving er svært velegnet for våre forhold med lange avstander og vanskelige værforhold. Tilbakemeldingene fra skolene og barnehagene var at dette var lærerikt og en flott måte å få oppdatering på ny barne- og ungdomslitteratur.

IBBY Norsk Barnebokfoum har en egen hjemmeside: www.ibby.no

mandag 11. mars 2013

100 år med stemmerett

I år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn.

Dette vil bli markert rundt omkring på forskjellige vis.
Og trenger man litt mer informasjon om dette er det kjent å vite at det er laget en egen flott side om akkurat dette: stemmerettsjubileet.no

mandag 25. februar 2013

Trespråklig eventyrturne


I slutten av januar og begynnelsen av februar var det trespråklig eventyrturne med kulturbussen i Nord-Troms.

1. og 2. klassinger, samt førskolebarn i Nord-Troms har fått besøk av kulturbussen. De har fått høre eventyr og fortellinger på samisk og kvensk.

Astrid Solhaug fra Samisk språksenter, og Tove Reibo fra Halti kvenkultursenter har lest og fortalt historier. Samt holdt minikurs i samisk og kvensk språk for alle barn og voksne som har besøkt bussen i løpet av turnéen.

Det hadde vært artig om vi hadde vi fått denne eventyrturneen til å bli et årlig tilbud.
Les mer og se bilder fra turneen på Kåfjord bibliotek sine hjemmesider

mandag 21. januar 2013

Bokkofferter i arbeid med språkstimulering


Torsdag 17. januar var det interkommunalt kurs i bruk av bokkofferter i arbeid med språkstimulering.


Foredragsholderene Gerd Lyby og Åse Melkeraaen, i fra Rygge kommune, holdt et inspirerende kurs for vel 30 påmeldte deltakere fra Nord-Troms.

Formålet med kurset var å motivere til økt bruk av bøker i språkstimulerende arbeid. Foredragsholderne ga deltakerne praktisk kunnskap og inspirasjon til å lage og bruke bokkofferter i sitt arbeid med barn. 

Jakten på solide kofferter og hva som kan brukes i formidling er begynt!


Kurset Bokkofferter i arbeid med språkstimulering er fra prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement – formidling, som er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek.

Les mer om kurstilbudet på deres hjemmeside.

Skriv for nett - kort og godt!


9. januar var det kurs på fylkeshuset. Kurset handlet om formidling på nett. 
Et motiverende og nyttig kurs.

Kursholder Christine Calvert har skrevet flere bøker og driver firmaet Tekstdoktor