onsdag 12. juni 2013

Les for svingende - lesekampanje for deg mellom 8 og 12 år

Bibliotekene i Nord-Troms inviterer deg mellom 8 og 12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2013!

Det du må gjøre er å lese fem bøker i løpet av sommerferien.
Påmeldingssted: biblioteket.

Du får et lesekort når du melder deg på
- i løpet av sommerferien skal du lese fem bøker som du skriver ned på lesekortet.
Alle som deltar får diplom og overraskelse på en bibliotekkosekveld til høsten.

Kampanjen starter mandag 3. juni og avsluttes fredag 30. august.
Husk: lesekortet må leveres inn på biblioteket innen mandag 2. september.


Meld deg på kampanjen!

Lesekampanjen Les for svingende 2013 er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune

Åttendeklassinger møtte Endre Lund EriksenMandag 10. juni prøvde vi ut noe nytt i Nord-Troms - forfatterbesøk via lydbilde.
Forfatteren satt i Tromsø og elevene satt i sin hjemkommune i Nord-Troms.

Åttendeklassingene opplevde engasjert litteraturformidling. Forfatteren snakka om bøkene sine, leste utdrag og til slutt svarte han på spørsmål. For denne aldersgruppa fungerte "lydbildemøte"  veldig bra. En fin erfaring å ha med videre i prosjektet og en positiv opplevelse for alle sammen.