torsdag 15. januar 2015

2014 i korte trekk


Det treårige prosjektet Framtidas kunnskapsarena startet opp september 2011. Prosjektet skulle avsluttes høsten 2014, men blir videreført til mai 2015. Nordreisa er vertskommune og prosjektets hovedmålsetning er å gjøre bibliotekene i Nord-Troms til gode kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet. Prosjektet har fire satsningsområder: biblioteket som kunnskapsressurs for barnehage og skole, studiebibliotekene samt flerkulturelle bibliotektjenester.

 
Hovedmålet er helhetlig og ens bibliotektilbud til barn og unge i regionen. Litteraturformidling, det flerkulturelle og informasjonskompetanse er hovedtemaene. Felles kompetansehevende kurs for ansatte i bibliotek, skole og barnehage er et sentralt tiltak. I tilknytning til prosjektet har tre skoler i regionen deltatt i Program for skolebibliotek og utviklet egne skolebibliotek.

 
2014 har vært et år med mye aktivitet.

Det vært gjennomført mange regionale prosjekttiltak i våre seks Nord-Troms kommuner:
  • «Ole Bok» med målsettingen å skape leselyst og leseglede for barn under skolealder: nyfødte, 2, 4, og 6 åringer
  • Trespråklig eventyrturne på norsk, samisk, kvensk til førskolebarn og første trinn
  • Paaskiviikko-turne med bokbussen til alle 5 klassinger i regionen
  • Forfatterbesøk med Endre Lund Eriksen via lydbilde til 8. trinn
  • Sommerlesekampanjen «Les for svingende» med påfølgende Bokfest på høsten
  • IBBY norsk barnebokforum - lydbildekurs med god deltakelse fra bibliotek, barnehage og skole.
  • Bibliotekkurset «Nord- Troms Rundt» hvor målet er å øke de bibliotekansattes kompetanse og kunnskap om kommunene i regionen og utvikle av det regionale biblioteksamarbeidet. Det ble i år arrangert i Nordreisa. I 2011 var seminaret i Kvænangen, 2012 var det i Lyngen og 2013 var det i Kåfjord. I 2015 er det Storfjord som står for tur.

 
Prosjektet og bibliotekansatte har deltatt på Det 74. Bibliotekmøtet i Trondheim hvor prosjektet viste seg frem med veggoppslag. Studietur til Nesodden og Gøteborg med deltakelse på Brukermøtet for biblioteksystemet Mikromarc 3 i starten av november.

I slutten av november av det sluttseminar for prosjektet på Skjervøy hvor vi evaluerte prosjektet og veien videre.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ovi Raishiin, Nord-Troms Rundt i Reisadalen
 

 
                                                                                          Bilde tatt utenfor Stadsbiblioteket i Gøteborg

 

Mvh

Wenche Ratama, prosjektleder for prosjektet Framtidas kunnskapsarena