onsdag 19. desember 2012

Bloggen er under oppdatering.
Det jobbes med utforming og innhold.

 
Prosjektet Framtidas kunnskapsarena
ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår.

onsdag 14. mars 2012

Skolebibliotekets aktive rolle i det pedagogiske arbeidet.

Dette er tema for dagens kurs for lærere i 5.klasse og bibliotekansatte i Olderdalen. Trur dette blir spennende og bra! Kommer tilbake med informasjon om dagens forløp. Enn så lenge sier jeg vel møtt og lykke til alle sammen!

Idèdugnad for Framtidas kunnskapsarena

15.02. hadde vi idèdugnad hvor fem av de seks Nord- Tromskommunene deltok. Her blei det delt idèer for hvordan den enkelte kommune kan jobbe for å nå måla i prosjektet. Dagen var fyllt av energi og positive tanker. Det synes som om både bibliotekene, skolene og barnehagene har lyst til, og ser nytten av dette sammarbeidet. Her jobbes det ivrig på kommuneplan.


http://www.flickr.com//photos/67294484@N08/tags/idedugnads%C3%B8rkjosen/show/

onsdag 15. februar 2012

Idèdugnad

I dag er det idèdugnad på Reisafjord Hotell med 26 påmeldte fra bibliotekene, skolene og barnehagene i fem kommuner. Her begynner vi å legge grunnlaget for samarbeidsrutiner mellom institusjonene. Dette blir en spennende dag!

tirsdag 7. februar 2012

Barnebokforum i Nord-Troms

Fredag 27. januar ble det gjennomført et smått historisk barnebokforum i Nord-Troms. Foreleserne var i Oslo og Manndalen mens tilhørerne var sprett over hele nordfylket.

Les mer og se bilder på bloggen til Nord-Tromsbibliotekene
Dette er bloggen til prosjektet Framtidas kunnskapsarena.

Målet for prosjektet er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena.

Det etablerte biblioteksamarbeidet mellom de seks kommunene i Nord-Troms ønsker å styrke og kvalitetssikre samarbeidet med felles koordinator. Oppretting av studiebibliotek for voksne som tar utdanning har vært en suksess, og må videreutvikles.


Gjennom samarbeidet med barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra vil bibliotekene i regionen legge til rette for læring og være kunnskaps- og læringsarenaer gjennom hele utdanningsløpet. Med utgangspunkt i vår bibliotekplan og målene i Kunnskapsløftet i skolen, skal vi heve kvaliteten på bibliotektjenesten til målgruppen. Målet er at alle barn og unge skal få det samme tilbudet fra biblioteket i hele Nord-Troms uansett i hvilken kommune de bor i.