tirsdag 1. oktober 2013

Les for svingende 2013!


Bibliotekene i Nord-Troms har i sommer invitert barn i alderen 8 og 12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2013!
Hensikten med kampanjen er å bidra til leseaktivitet gjennom en lang sommerferie ved å fokusere på lystlesing og leseglede. I løpet av sommerferien har barna lest fem bøker. Titlene på bøkene ble skrevet ned på lesekortet som ble levert inn på biblioteket i begynnelsen av september.

Bibliotekene i Nord-Troms har samarbeidet med skolene i regionen for å få ut det glade budskap. Vi ser at samspill med skolene og at foreldrene har fulgt opp på hjemmebane har gitt suksess.

I Skjervøy, i Nordreisa og Kvænangen ble alle de som leverte inn lesekortene invitert på Bokfest. Det ble delt ut diplomer, armbånd og det ble trukket gevinster. Bokfesten ble avsluttet med pizza og saft.