Tiltak

Prosjektets målsetning er å utvikle bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena. Prosjektet har fire satsningsområder
  • biblioteket som kunnskapsressurs for barnehage
  • biblioteket som kunnskapsressurs for skole
  • studiebibliotek 
  • flerkulturelle bibliotektjenester med fokus på samisk og kvensk.

Det er i prosjektperioden utviklet flere tiltak til målgruppene.

 

Biblioteket som kunnskapsressurs for barnehagene

Folkebibliotekene har betydning som kunnskapsressurs i forhold til førskolebarn.
I 3 av kommuner kjører bokbussen innom barnehagene, noe som er svært populært. Lesing og språkstimulering i tidlig alder har stor betydning for læringsevnen videre i livet.
 
Det å koble lek, bilder, barn og utvikling - med fokus på boka som møteplass - oppfattes som en god vei å gå for leseutvikling og leseglede. Begrepsstimulering og språklig bevisstgjøring i førskolealder er viktig for barns utvikling av leseferdigheter senere.
 

Ole Bok

Ole Bok er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena som er rettet mot barn under skolealder og deres foreldre.
Målsettingen er å skape leselyst og leseglede for barn ved å motivere foreldrene til å vise barna veien inn i bøkenes verden. Alle nyfødte, 2, 4 og 6 åringer får en gavebok hver fra bibliotekbamsen Ole Bok.

Kommunalt samarbeid

Ole Bok er et samarbeidsprosjekt internt i kommunene. Et samarbeid i mellom ulike kommunale etater og virksomheter.
 

Arrangementet Ole Bok

Barn og foreldre inviteres til biblioteket en ettermiddag. Det er høytlesning fra ei bok for målgruppen og litt sang finner vi også plass til.
Foreldrene blir kjent med sitt lokale bibliotek og tilbudene som de har.

Ole Bok - bamsen

Alle 6 kommunene i Nord-Troms har egen bibliotekbamse Ole Bok.
Våre bamser har stor personlighet og karisma.BokkoffertHøytlesing
Leseglede
Lesestimulering
Språkutvikling
Begrepslæring
 
  

Bokkoffert er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena som er rettet mot barnehager og skoler.
 
Det startet med et felles kurs for bibliotek, barnehage- og skoleansatte i regionen. Kurset var fra prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon-arrangement-formidling, som er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek. 
Les mer på deres nettside:

 

bibliokurs.wordpress.com/2012/03/02/info-om-kurs-3Prosjektet har laget to koffert til hvert bibliotek, en norsk og en samisk. Bibliotekene kunne velge mellom "Bø og Bæ i skogen" og "Geitekillingen som kunne telle til ti". De samiske bokkoffertene er basert på Karen Anne Buljo sin bok "Afruvvá/Havfruen" og Alice M. Pedersen sin "Guovssonásti/Morgenstjernen".
Men også bibliotekene selv og barnehagene lager bokkofferter - for dette er artig.
Målsettingen er å skape spennende samtaler og undring, leselyst og leseglede, og at barna skal bli glad i bøker. Begrepslæring står sentralt i arbeidet med bokkoffertene. Det er en praktisk innøving av ord og begreper.  
 

Felles låneregler for utlån av Bokkoffert
Vi har utarbeidet noen felles låneregler for kofferten
·         Utlånssted: biblioteket i kommunen
·         2 mnd. lånetid
·         Kun til utlån til barnehager, skoler og institusjoner i kommunen
·         Vedlikehold av koffertene gjøres av bibliotekene
·         Bokkoffertfond - lokal løsning i hver kommune
 
Aldersangivelsene er veiledende, fordi barn er forskjellige. Kofferten kan brukes både opp og ned i alder - den voksne kjenner barnegruppen vet hva som passer for sine barn!

 


Andre tiltak

  • Trespråklig eventyrturne for førskolebarn og 1. trinn.
  • Bokbussturne under Paaskiviikoo for 5. trinn 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar