tirsdag 18. november 2014

Evalueringsseminar for prosjektet Framtidas kunnskapsarena

Dato:  tirsdag 25. – onsdag 26. november 2014
Sted:   Hotell Maritim, Skjervøy

Tirsdag 25. november starter vi kl. 10.00
Felles middag på tirsdagskvelden og vi avslutter på onsdag med lunsj.
 
Program for evalueringsseminaret får dere når dere kommer.
Hva har lykkes? Hva skulle vært gjort annerledes? Hva kan vi ta med videre etter prosjektslutt?
 
Oppgaver til seminaret:
·         Alle kommunene får 5 minutter hver hvor de forteller en konkret historie om virkningen av prosjektet i sin kommune.

 ·         Vi har tidligere snakket om hva vi ønsker skal bli videreført.
Alle kommunene trekker frem to konkrete tiltak som vi har hatt i prosjektperioden som ønskes videreført etter prosjektslutt.

 
Kort påmeldingsfrist: onsdag 19. november til Wenche.

 

 

fredag 13. juni 2014

Sommerkampanje Les for svingende 2014Da er vi i gang med årets sommerkampanje Les for svingende 2014
Alle i mellom 6 til 13 år, altså de som går i første tom syvende klasse, er invitert med på kampanjen.

Vi håper på god deltakelse!

Forfatterbesøk på lydbilde


Prosjektet Framtidas kunnskapsarena, i tett samarbeid med bibliotekene i Nord-Troms, arrangerte forfatterbesøk på lydbilde til alle 8. klassene i Nord-Troms onsdag 11. juni.

Vi fikk besøk av Endre Lund Eriksen via lydbilde.
Det vil si at forfatter satt i Tromsø og vi satt i våre lokale lydbildestudioer.


Endre Lund Eriksen skriver bøker for barn, ungdom og voksne, og filmmanus.
Han debuterte i 2002 med Pitbull-Terje går amok, som han fikk Kulturdepartementets pris for beste barne- og ungdomsbok for.

Siden da er det blitt mange bøker og den siste ungdomsboka hans kom ut 2012 «Sommeren da pappa ble homo». Den handler om Arvidsjaur, eller Arvid som han foretrekker å bli kalt. Han har en pappa som oppfører seg veldig merkelig etter at mamma stakk av med sin litt for personlige trener.
 

Tilbakemeldingene fra elever og lærere var gode og vi synes alle at dette er en flott måte å møtes på!
 

onsdag 14. mai 2014

Kvensk bokbussturne


Prosjektet Framtidas kunnskapsarena tilbyr i samarbeid med Halti Kvenkultursenter IKS, Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms og Nord-Troms Bibliotekene en årlig kvensk bokbussturné i forkant av Paaskiviikko.
Tilbudet går til alle 5.-klasser i regionen. Fådelte skoler får besøk annen hvert år.

Årets opplegg er todelt. Hoveddelen vil være et lite språkkurs bygget opp rundt en gammel barneregle som handler om ukedager og matlagingstradisjoner. Vi får se en film om den 13 år gamle Karine som prøver å få bestemora si til å huske teksten i denne regla, og musikkvideoen Karine og venninna lagde etter filminnspillinga. Alle klassene vil få en kreativ oppgave knyttet opp til det kvenske kommunenavnet. Oppgaven krever ingen forberedelser, den vil løses i samarbeid mens de er på bokbussen.

 
Kjøreplan:

Nordreisa kommune, mandag 12. mai

Kvænangen kommune, tirsdag 13. mai

Lyngen kommune, onsdag 14. mai

Storfjord kommune, mandag 19. mai

Skjervøy kommune, tirsdag 20. mai

Kåfjord kommune, onsdag 21. mai
 

Vi håper dette høres spennende ut, vi gleder oss i alle fall!


 mandag 17. februar 2014

Kurs

Vi har gjennomført to kurs i januar via lydbilde

IBBY Norsk barnebokforum 2013

Dette er tredje gang at vi gjennomfører IBBY via lydbilde.

Foreleserne satt i Oslo og Manndalen, mens deltakerne satt i 8 forskjellige lydbilde-studioer i Nord-Troms. Bibliotekene i Nord-Troms hadde bokutstilling ved de forskjellige studioene med bøker som ble presentert.

Målgruppen for kurset var alle ansatte i barnehage, skole og bibliotek. Vi hadde vel 70 deltakere på kurs denne gangen.

Ønsker dere mer informasjon om IBBY les mer på:ibby.no 

Skolebibliotek og lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Kurset avholdes som en del av et samarbeid mellom Regionkontoret og prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena” (samarbeid skole/bibliotek i regionen) og er en del av satsinga LMT i Nord-Troms. Målgruppen var skolens ressursgruppe LMT (Læring, mestring og trivsel), bibliotekarer og lærere med ansvar for skolebibliotek, PPT og lærere fra videregående skole

Dette var andre del av kurset som ble avholdt i Sørkjosen i november.

I november fikk vi en presentasjon av utviklingsprosjekter:
”Program for skolebibliotekutvikling” ved Rotsundelv skole, Olderdalen skole og Lenangen skole.

Kurset på lydbilde med temaet «Innganger til tekster. Grunnleggende ferdigheter i K06, leseopplæring og lesestrategier» ble holdt av foredragsholder og kursleverandør Sture Nome fra Lesesenteret ved universitetet i Stavanger.

Egentlig skulle Nome være i Sørkjosen i november, men pga den første vinterstormen landet ikke flyet. Derfor ble det plan b - lydbildeforelesning. Det fungerte helt flott. Vi var 40 deltakere på dette lydbildekuret.

Denne form for kursing er vi blitt meget glad i. Lydbildeoverføringer er meget velegnet for vårt område med lange avstander og et til tider ustabilt vær.

 

 

fredag 14. februar 2014

Trespråklig eventyrturne


Prosjektet «Framtidas kunnskapsarena» arrangerer i samarbeid med Halti kvenkultursenter IKS, Samisk Språksenter i Kåfjord, bibliotekene i Nord-Troms og Bibliotek- og kulturbussen en trespråklig eventyrturné til skoler og barnehager i Nord-Troms i uke 5 og 6. Målgruppen var førskolebarn og førsteklassinger.

 
 

Barna fikk høre historier på samisk og kvensk. Tove Reibo fra Halti kvenkultursenter IKS fortalte den kvenske historien med utgangspunkt i fra boken: " Kummitus ja Tähtipoika 2/ Spøkelset og Stjernegutten 2" av forfatter Agnes Eriksen. Jorun Løkvoll og Ane-Alis Vatne Johansen fra Samisk språksenter leste den samiske boka "Afruvvá/Havfruen" av forfatter Karen Anne Buljo.

"Havfruen" ble presentert gjennom en av våre bokkofferter som prosjektet i samarbeid med Samisk bibliotektjeneste i Troms har utarbeidet. En bokkoffert er en samling med konkreter for å visualisere handlingen i boka. For mange barn kan lest tekst være vanskelig å forstå, men ved å konkretisere handlingen ved hjelp av spennende figurer fra kofferten vil barna kunne oppnå en førforståelse som vil være med på å gjøre lesingen enklere.

I tillegg til lesestunden fikk barna også lære en del samiske og kvenske ord og uttrykk, synge en sang, samt å telle til 10 på begge språk.

I fjor var første gang at vi gjennomførte trespråklig eventyrturne med over 300 barn innom bussen. Årets turne ble like godt mottatt. 330 barn og 66 voksne var innom bussen de dagene som turneen pågikk.

Grunnen for at vi har valgt å sette fokus på det samisk og kvenske i prosjektet er at vi bor i et historisk sett et flerkulturelt og flerspråklig område. Samisk og kvensk er en del av vårt område og mange barn i regionen får tilbud om å lære samisk på skolen. I vårt prosjekt har vi sagt at det samiske og kvenske skal være like synlig og vi skal få til samarbeid med språksentrene i regionen. Bibliotekene skal speile samfunnet og være med på å ivareta vårt kulturelle mangfold. Denne turneen er et ledd i dette. Vi har gjennom denne turneen fått til et flott interkommunalt samarbeid og alle samarbeidsparter føler at de får vist seg frem på en positiv måte.
Det er lagt et innlegg om turneen på ressurssidene for bibliotekene i Troms som du kan lese her: bibliotek.tromsfylke.no/
 

mandag 13. januar 2014

Norsk barnebokforum 2013
Årets IBBY Norsk barnebokforum vil også denne gangen bli arrangert lokalt via lyd/bilde.
IBBY 2013 får vi overført til ulike digitale studioer i Nord -Troms
torsdag 16. januar 2014  
Bibliotekene i Nord-Troms vil ha bokutstilling med bøker som presenteres.
Målgruppen for kurset er alle ansatte i barnehage, skole og bibliotek.
Det er bli lagt opp slik at det er mulig å være med på det foredraget som er interessant for din arbeidshverdag og  målgruppe. Det er også fullt mulig å være med hele dagen for de som ønsker det.
Presentasjon av nye:
·         Billedbøker                - spesielt for barnehager og småtrinnet
·         Barnebøker                - spesielt for barneskolen
·         Ungdomsbøker          - spesielt for ungdomsskolen og 7.trinn
·         Faktabøker
Få kjennskap til årets nye bøker - øk leselysten!
Ønsker dere mer informasjon om IBBY les mer på:  www.ibby.no/
Påmelding innen 10. januar 2014 til ditt lokale folkebibliotek

Program

0800-0820    Utstilling og mulighet til en kopp kaffe/te

0820-0830      Velkommen og om programmet for dagen

0830-0900      Nye samiske barne- og ungdomsbøker 2012,

       v/Edel Olsen, samisk bibliotektjeneste i Troms

 
0900-0915    Pause med kaffe/te

0915-1015      Bildebøker

       v/Line Halsnes

 
1015-1030    Pause med kaffe/te

1030-1130      Barnebøker

                      v/Ragnhild Malfang

 
1130-1200      Pause med kaffe/te

1200-1245      Fagbøker for barn

                      v/Ragnhild Malfang

 
1245-1300      Pause med kaffe/te

1300-1400      Ungdomsbøker

       v/Nina Aalstad

1400-1415    Pause

1415-1500      Formidling av ungdomslitteratur

                      Foredrag v/Nina Aalstad, leder for ubok.no/

 
Arrangementet er et samarbeid mellom:
Troms fylkesbibliotek, Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms og prosjektet «Framtidas kunnskapsarena»