Kurs- og møtevirksomhet2015
 
Dato
Aktivitet
Arrangør
Sted
Januar
14.
Arbeidsgruppemøte
Lydbilde
 
 
 
 
 
 
Uke 5
Trespråklig eventyrturne
 Målgruppe førskolebarn og 1. trinn
Halti kven kultursenteret/ Samisk språksenter i Kåfjord, bokbussen, prosjektet og Nord-Troms Bibliotekene 
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Lyngen
 
27.
Rådmannsutvalget
 
Storslett
Februar
 
Uke 6
Trespråklig eventyrturne
 Målgruppe førskolebarn og 1. trinn
Halti kven kultursenteret, Samisk språksenter i Kåfjord, bokbussen, prosjektet og Nord-Troms Bibliotekene 
Kåfjord
Storfjord
Nordreisa
 
1.-4.
Nordisk barnebokkonferanse
Målgruppe bibliotek og skole
NBBK
 
Stavanger
 
10.
Møte Studiebibliotek
Prosjektet
lydbilde
 
17.
Evaluering av NBBK deltakelse
 
lydbilde
Mars
Arbeidsgruppemøte
Lydbilde
 
17.
Studiebibliotekmøte med NTSS
 
Lydbilde
 
18.
Styringsgruppemøte
 
Lydbilde
 
25.
Inspirasjonsseminar Skolebibliotek
Målgruppe bibliotek og skole
Prosjektet
Tromsø
 
26.
Rapport til NB
 
 
 
 
 
 
 
April
 
 
Arbeidsgruppemøte
Lydbilde
 
Uke 17
Forfatterbesøk av Ingunn Aamodt
 
Nordreisa bibliotek/ prosjektet
Lyngen
Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
 
7.
Arbeidsgruppemøte
 
 
 
24.
Rapport til fylket
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014
Dato

Aktivitet

Arrangør

Sted

Januar


14.

Arbeidsgruppemøte


Lydbilde


16.

IBBY Norsk barnebokforum 2013

Fylkesbiblioteket/ prosjektet

Lydbilde


 

 

 

 


21.

Bokdrops

Prosjekt/bibliotek

Lydbilde

 

29.

Kurs (del 2) med S. Nome

Tema: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Prosjektet og Regionkontoret for Nord-Troms

lydbilde

 

Uke 5

Trespråklig eventyrturne
 
Målgruppe førskolebarn og 1. trinn

Halti kven kultursenteret/ Samisk språksenter i Kåfjord, bokbussen, prosjektet og Nord-Troms Bibliotekene 

Kvænangen

Nordreisa Skjervøy

Februar

 

Uke 6

Trespråklig eventyrturne
 
Målgruppe førskolebarn og 1. trinn

Halti kven kultursenteret, Samisk språksenter i Kåfjord, bokbussen, prosjektet og Nord-Troms Bibliotekene 

Kåfjord

Lyngen

Storfjord

Nordreisa

 

6.

Samefolkets dag, utstilling

 

 


11.

Arbeidsgruppemøte


Lydbilde


12.

Styringsgruppemøte


Lydbilde

Mars


5.

Bokdrops


Lydbilde


11.

Arbeidsgruppemøte


Lydbilde

 

21.

Poesiens dag

 

 


26. – 28.

Det 74. Bibliotekmøtet
(prosjektet veggoppslag)

NBF

Trondheim

April


8.

Arbeidsgruppemøte


Lydbilde


23.

Verdens bokdag 

30

Bokdrops

 

lydbilde

Mai


Uke 21

Ole Bok 6 åringer

Bibliotekene
Felles styrings- og arbeidsgruppemøte

28.

Bokdrops


Lydbilde

Juni

 

 

Sommerlesekampanje
Les for svingende 2013

 

Forfatterbesøk
Målgruppe 8. trinn

Prosjektet i samarbeid med bibliotekeneProsjektet

Alle kommunene i regionenLydbildePaaskiviikoo
 
Målgruppe 5. trinn

Halti kven kultursenteret/ bokbussen, prosjektet og Nord-Troms Bibliotekene 

Nord-Troms

 

11.

Bokdrops

 

lydbilde


17.


Arbeidsgruppemøte


Lydbilde


Juli

 

 

Sommerlesekampanje
Les for svingende 2013

prosjektet i samarbeid med bibliotekene

Alle kommunene i regionen


Riddu Riddu  
 

 

 

 

 

 


August  
Sommerlesekampanje

Les for svingende 2013


prosjektet i samarbeid med bibliotekene


Alle kommunene i regionen

September

 

1. 2.

Nord-Troms Rundt

Nordreisa bibliotek

Nordreisa


10.

Styringsgruppemøte


lydbilde

 

medio - utsatt til oktober

Studietur for Studiebibliotekene og NTSS

Prosjektet og NTSS

Tromsø


Uke 38

Bokfest, avslutning for lesekampanjen Les for svingende

Alle kommunene

Avslutningsmåneden for prosjektet

Oktober

 


15. - 16.


Uke 43

Studietur for studiebibliotekene og NTSS

Ole Bok 4 åringer
Bibliotekene

Tromsø

November
 


11. - 14.Uke 46


25.-26.

Studietur og deltakelse på Mikromarc brukermøte i Gøteborg
 

Ole Bok 2 åringer


 Evalueringsseminar av prosjektet

 Prosjektet
 
 

Bibliotekene
 

Prosjektet
Gøteborg og Nesoddeni hvert enkelt bibliotek


Skjervøy
 
Desember

 8.IBBY Norsk barnebokforum IBBY, Troms fylkesbibliotek, prosjektetLydbildestudioer i Nord-Troms Kan kommer flere arrangement i løpet av året

2013


Dato
Aktivitet
Arrangør
Sted
Januar
9.
Kurs: Skriv for nett
Fylkesbiblioteket
Tromsø

15.
Arbeidsgruppemøte

Lydbilde

17.
Kurs: Bokkofferter i arbeid med språkstimulering
Fylkesbiblioteket prosjektet
Skjervøy

23.
Kurs i kassering og samlingsutvikling (CREW) med Jannicke Røgler
Fylkesbiblioteket
Tromsø

30.
Bokdrops
Prosjekt/bibliotek
Lydbilde
Februar

6.
Styringsgruppemøte

Lydbilde

12.
Arbeidsgruppemøte

Lydbilde
Mars

12.
Arbeidsgruppemøte

Lydbilde

20.
Bokdrops

Lydbilde
April
9.
Arbeidsgruppemøte

Lydbilde

23.
Verdens bokdag23. – 25.
Bibliotekkonferansen i Nord
NBF avd Nord-Norge
Svolvær
Mai
Uke 21
Ole Bok 6 åringer
BibliotekeneFelles styrings- og arbeidsgruppemøte
28.
Bokdrops

Lydbilde
Juni
2. – 9.
Paaskiviikoo
Halti kven kultursenteret/ bokbussen 
Nord-Troms

11.
 


Arbeidsgruppemøte
 

Sommerlesekampanje

Les for svingende 2013


 prosjektet i samarbeid med bibliotekene
Lydbilde


Alle kommunene i regionen
Juli

 
10.

Riddu Riddu
 
Forfatterbesøk av Endre Lund Eriksen

 
Prosjektet


 
LydbildeSommerlesekampanje
Les for svingende 2013

prosjektet i samarbeid med bibliotekene
Alle kommunene i regionen
August
28.
Felles møte

Nordreisa


 
Sommerlesekampanje
Les for svingende 2013


prosjektet i samarbeid med bibliotekene

Alle kommunene i regionen
September
Uke 38
Bokfest, avslutning for lesekampanjen Les for svingende

Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen


 
Oktober
Uke 43
Ole Bok 4 åringer
Bibliotekene


November
5.
Felles kursdag
Skolebibliotek og lesing
Prosjektet, i samarbeid med Regionkontoret
Nordreisa

6.
Styringsgruppemøte

Lydbilde

Uke 46

Ole Bok 2 åringer

Bibliotekene

Desember

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar