mandag 21. januar 2013

Bokkofferter i arbeid med språkstimulering


Torsdag 17. januar var det interkommunalt kurs i bruk av bokkofferter i arbeid med språkstimulering.


Foredragsholderene Gerd Lyby og Åse Melkeraaen, i fra Rygge kommune, holdt et inspirerende kurs for vel 30 påmeldte deltakere fra Nord-Troms.

Formålet med kurset var å motivere til økt bruk av bøker i språkstimulerende arbeid. Foredragsholderne ga deltakerne praktisk kunnskap og inspirasjon til å lage og bruke bokkofferter i sitt arbeid med barn. 

Jakten på solide kofferter og hva som kan brukes i formidling er begynt!


Kurset Bokkofferter i arbeid med språkstimulering er fra prosjektet Formidlingskompetanse i norske bibliotek: produksjon – arrangement – formidling, som er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Buskerud fylkesbibliotek og Østfold fylkesbibliotek.

Les mer om kurstilbudet på deres hjemmeside.

Skriv for nett - kort og godt!


9. januar var det kurs på fylkeshuset. Kurset handlet om formidling på nett. 
Et motiverende og nyttig kurs.

Kursholder Christine Calvert har skrevet flere bøker og driver firmaet Tekstdoktor