tirsdag 19. mars 2013

IBBY barnebokforum 2011 og 2012


Prosjektet har i samarbeid med Troms fylkesbibliotek arrangert
IBBY Norsk Barnebokforum 2011 og 2012.

Kurset ble overført alle Nord-Tromskommunene via lydbilde.

 foto: Kåfjord bibliotek
 
Barnebokforum er en presentasjon av året barne- og ungdomsbøker formidlet av dyktige formidlere. Bibliotekene hadde i forkant laget utstilling av bøker som ble presentert. Det var lagt inn pauser slik at man i mellom hver foredragsbolke kunne gå ut i biblioteket å se på bøkene, og nye tilhørere kunne komme inn. Det var også lagt opp slik at det var greit for lærere å gå fra en time og komme tilbake å ha en annen time.

Tidligere var det slik at det kun var bibliotekansatte fra Nord-Troms som dro til Tromsø for å delta på IBBY. IBBY Barnebokforum er nå blitt arrangert to ganger i Nord-Troms via lydbilde med god respons.
 
IBBY 2011 ble arrangert i januar 2011 med 80 deltakere og IBBY 2012 ble arrangert i desember med over 90 deltakere. Alle skoler, barnehager og bibliotek i regionen var invitert med.

Dette håper vi blir et årlig arrangement

Denne form for kompetanseheving er svært velegnet for våre forhold med lange avstander og vanskelige værforhold. Tilbakemeldingene fra skolene og barnehagene var at dette var lærerikt og en flott måte å få oppdatering på ny barne- og ungdomslitteratur.

IBBY Norsk Barnebokfoum har en egen hjemmeside: www.ibby.no

mandag 11. mars 2013

100 år med stemmerett

I år er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn.

Dette vil bli markert rundt omkring på forskjellige vis.
Og trenger man litt mer informasjon om dette er det kjent å vite at det er laget en egen flott side om akkurat dette: stemmerettsjubileet.no