mandag 17. februar 2014

Kurs

Vi har gjennomført to kurs i januar via lydbilde

IBBY Norsk barnebokforum 2013

Dette er tredje gang at vi gjennomfører IBBY via lydbilde.

Foreleserne satt i Oslo og Manndalen, mens deltakerne satt i 8 forskjellige lydbilde-studioer i Nord-Troms. Bibliotekene i Nord-Troms hadde bokutstilling ved de forskjellige studioene med bøker som ble presentert.

Målgruppen for kurset var alle ansatte i barnehage, skole og bibliotek. Vi hadde vel 70 deltakere på kurs denne gangen.

Ønsker dere mer informasjon om IBBY les mer på:ibby.no 

Skolebibliotek og lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Kurset avholdes som en del av et samarbeid mellom Regionkontoret og prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena” (samarbeid skole/bibliotek i regionen) og er en del av satsinga LMT i Nord-Troms. Målgruppen var skolens ressursgruppe LMT (Læring, mestring og trivsel), bibliotekarer og lærere med ansvar for skolebibliotek, PPT og lærere fra videregående skole

Dette var andre del av kurset som ble avholdt i Sørkjosen i november.

I november fikk vi en presentasjon av utviklingsprosjekter:
”Program for skolebibliotekutvikling” ved Rotsundelv skole, Olderdalen skole og Lenangen skole.

Kurset på lydbilde med temaet «Innganger til tekster. Grunnleggende ferdigheter i K06, leseopplæring og lesestrategier» ble holdt av foredragsholder og kursleverandør Sture Nome fra Lesesenteret ved universitetet i Stavanger.

Egentlig skulle Nome være i Sørkjosen i november, men pga den første vinterstormen landet ikke flyet. Derfor ble det plan b - lydbildeforelesning. Det fungerte helt flott. Vi var 40 deltakere på dette lydbildekuret.

Denne form for kursing er vi blitt meget glad i. Lydbildeoverføringer er meget velegnet for vårt område med lange avstander og et til tider ustabilt vær.

 

 

fredag 14. februar 2014

Trespråklig eventyrturne


Prosjektet «Framtidas kunnskapsarena» arrangerer i samarbeid med Halti kvenkultursenter IKS, Samisk Språksenter i Kåfjord, bibliotekene i Nord-Troms og Bibliotek- og kulturbussen en trespråklig eventyrturné til skoler og barnehager i Nord-Troms i uke 5 og 6. Målgruppen var førskolebarn og førsteklassinger.

 
 

Barna fikk høre historier på samisk og kvensk. Tove Reibo fra Halti kvenkultursenter IKS fortalte den kvenske historien med utgangspunkt i fra boken: " Kummitus ja Tähtipoika 2/ Spøkelset og Stjernegutten 2" av forfatter Agnes Eriksen. Jorun Løkvoll og Ane-Alis Vatne Johansen fra Samisk språksenter leste den samiske boka "Afruvvá/Havfruen" av forfatter Karen Anne Buljo.

"Havfruen" ble presentert gjennom en av våre bokkofferter som prosjektet i samarbeid med Samisk bibliotektjeneste i Troms har utarbeidet. En bokkoffert er en samling med konkreter for å visualisere handlingen i boka. For mange barn kan lest tekst være vanskelig å forstå, men ved å konkretisere handlingen ved hjelp av spennende figurer fra kofferten vil barna kunne oppnå en førforståelse som vil være med på å gjøre lesingen enklere.

I tillegg til lesestunden fikk barna også lære en del samiske og kvenske ord og uttrykk, synge en sang, samt å telle til 10 på begge språk.

I fjor var første gang at vi gjennomførte trespråklig eventyrturne med over 300 barn innom bussen. Årets turne ble like godt mottatt. 330 barn og 66 voksne var innom bussen de dagene som turneen pågikk.

Grunnen for at vi har valgt å sette fokus på det samisk og kvenske i prosjektet er at vi bor i et historisk sett et flerkulturelt og flerspråklig område. Samisk og kvensk er en del av vårt område og mange barn i regionen får tilbud om å lære samisk på skolen. I vårt prosjekt har vi sagt at det samiske og kvenske skal være like synlig og vi skal få til samarbeid med språksentrene i regionen. Bibliotekene skal speile samfunnet og være med på å ivareta vårt kulturelle mangfold. Denne turneen er et ledd i dette. Vi har gjennom denne turneen fått til et flott interkommunalt samarbeid og alle samarbeidsparter føler at de får vist seg frem på en positiv måte.
Det er lagt et innlegg om turneen på ressurssidene for bibliotekene i Troms som du kan lese her: bibliotek.tromsfylke.no/