fredag 14. februar 2014

Trespråklig eventyrturne


Prosjektet «Framtidas kunnskapsarena» arrangerer i samarbeid med Halti kvenkultursenter IKS, Samisk Språksenter i Kåfjord, bibliotekene i Nord-Troms og Bibliotek- og kulturbussen en trespråklig eventyrturné til skoler og barnehager i Nord-Troms i uke 5 og 6. Målgruppen var førskolebarn og førsteklassinger.

 
 

Barna fikk høre historier på samisk og kvensk. Tove Reibo fra Halti kvenkultursenter IKS fortalte den kvenske historien med utgangspunkt i fra boken: " Kummitus ja Tähtipoika 2/ Spøkelset og Stjernegutten 2" av forfatter Agnes Eriksen. Jorun Løkvoll og Ane-Alis Vatne Johansen fra Samisk språksenter leste den samiske boka "Afruvvá/Havfruen" av forfatter Karen Anne Buljo.

"Havfruen" ble presentert gjennom en av våre bokkofferter som prosjektet i samarbeid med Samisk bibliotektjeneste i Troms har utarbeidet. En bokkoffert er en samling med konkreter for å visualisere handlingen i boka. For mange barn kan lest tekst være vanskelig å forstå, men ved å konkretisere handlingen ved hjelp av spennende figurer fra kofferten vil barna kunne oppnå en førforståelse som vil være med på å gjøre lesingen enklere.

I tillegg til lesestunden fikk barna også lære en del samiske og kvenske ord og uttrykk, synge en sang, samt å telle til 10 på begge språk.

I fjor var første gang at vi gjennomførte trespråklig eventyrturne med over 300 barn innom bussen. Årets turne ble like godt mottatt. 330 barn og 66 voksne var innom bussen de dagene som turneen pågikk.

Grunnen for at vi har valgt å sette fokus på det samisk og kvenske i prosjektet er at vi bor i et historisk sett et flerkulturelt og flerspråklig område. Samisk og kvensk er en del av vårt område og mange barn i regionen får tilbud om å lære samisk på skolen. I vårt prosjekt har vi sagt at det samiske og kvenske skal være like synlig og vi skal få til samarbeid med språksentrene i regionen. Bibliotekene skal speile samfunnet og være med på å ivareta vårt kulturelle mangfold. Denne turneen er et ledd i dette. Vi har gjennom denne turneen fått til et flott interkommunalt samarbeid og alle samarbeidsparter føler at de får vist seg frem på en positiv måte.
Det er lagt et innlegg om turneen på ressurssidene for bibliotekene i Troms som du kan lese her: bibliotek.tromsfylke.no/
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar